Colonoscopie uitgelegd

Wat is een colonoscopie?

Een colonoscopie is een onderzoek waarbij de binnenkant van uw dikke darm wordt bekeken.

Colonoscopie betekent letterlijk “kijken in de dikke darm”. Met een dunne, buigzame slang (endoscoop) zal de arts de totale lengte van uw dikke darm nauwkeurig onderzoeken.

 

Dikke darm met poliep

Hoe verloopt een colonoscopie?

Uw arts zal u een darmreinigingsmiddel voorschrijven ter voorbereiding op uw colonoscopie. Daarnaast kan uw arts of verpleegkundige u instructies geven voor eventuele dieetmaatregelen. Enkele dagen voor de colonoscopie start u dan eventueel een restenarm dieet.

Afhankelijk van het doseringsschema dat u van uw arts kreeg, begint u de dag voor de procedure of de dag zelf met het reinigen van de darm. Eet niet meer eenmaal u begonnen bent met het innemen van het darmreinigingsmiddel.

Voor het onderzoek kan u een sedativum of verdovend middel toegediend krijgen zodat de procedure zo comfortabel mogelijk kan verlopen.

Het onderzoek zelf duurt gemiddeld 30 minuten.

Na uw colonoscopie blijft u ongeveer 2 uur in de ontwaakzaal. U kunt zich duizelig en slaperig voelen. Daarom is het verstandig om u naar en van het ziekenhuis te laten begeleiden.

Hoe werkt een darmreiniginsmiddel?

Om de darm goed schoon te krijgen, heeft u een darmreinigingsmiddel gekregen. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen voor deze voorbereiding goed opvolgt. Wanneer uw dikke darm niet goed schoon is, kan de colonoscopie niet plaatsvinden of zal, als dit blijkt tijdens de colonoscopie, het onderzoek worden stopgezet. Het onderzoek moet dan op een andere datum, na een nieuwe darmreiniging, opnieuw worden uitgevoerd.

Wanneer de darmreiniging geslaagd is, komt er alleen nog maar heldere, soms lichtgele vloeistof in het toilet.

Waarom is een schone darm belangrijk?

Om de dikke darm van binnen goed te kunnen bekijken, moet deze helemaal schoon zijn, zodat de volledige dikke darm goed onderzocht
kan worden.

Eventuele ongewenste afwijkingen, zoals bijvoorbeeld darmpoliepen, kan de arts via de endoscoop direct verwijderen.

Ook kan de arts kleine stukjes weefsel (biopten) wegnemen voor nader onderzoek.

Wat als u nog andere geneesmiddelen gebruikt?

Neemt u naast uw darmreinigingsmiddel nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen (bijv. orale anticonceptiva)? Vertel dat dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Via de mond ingenomen geneesmiddelen worden mogelijk niet goed geabsorbeerd wanneer zij binnen 1 uur voor de start met het darmvoorbereidingsmiddel worden ingenomen.